Thiết kế hệ thống ERP

Tại sao doanh nghiệp cần hệ thống ERP

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống quản trị và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giữ vai trò giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong việc quản lý, vận hành dự án cũng như nhân sự và các nguồn tài nguyên khác. Thay vì thực hiện các công việc một cách thủ công, hệ thống ERP là một loại phần mềm tự động giúp doanh nghiệp quản lý và thực hiện các quy trình đó một cách hiệu quả và tránh sai sót hơn. Đa số các chủ doanh nghiệp và đội ngũ quản lý thường gặp nhiều khó khăn khi đưa ra một giải pháp tối ưu để vận hành bộ máy công ty một cách hiệu quả nhất, và một trong những phương án nổi bật được đưa ra chính là có nên triển khai xây dựng phần mềm ERP hay không? Phần mềm ERP được biết đến là phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp có thể tối ưu hóa tổ chức và hoạt động, đem lại những lợi ích vô cùng to lớn về mặt chi phí, thời gian cũng như về mặt cơ cấu doanh nghiệp một cách khoa học.

Ứng dụng ERP là công cụ quan trọng để DN nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời nó cũng giúp DN tiếp cận tốt hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Một DN nếu ứng dụng ngay từ khi quy mô còn nhỏ sẽ có thuận lợi là dễ triển khai và DN sớm đi vào nề nếp. DN nào chậm trễ ứng dụng giải pháp ERP, DN đó sẽ tự gây khó khăn cho mình và tạo lợi thế cho đối thủ.

Tiện ích Vtechcom ERP cung cấp

Nghiệp vụ quản lý chuyên sâu

Nhiều nghiệp vụ chuyên sâu được phát triển dựa trên nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp và nhu cầu quản trị của các lãnh đạo Doanh nghiệp

Công cụ giải phóng "lãnh đạo"

Số hóa chứng từ, chữ ký

Thiết lập quy trình cho công việc

Phân tích hiệu quả hoạt động đa chiều

Phân tích tài chính, dòng tiền chuyên sâu

Quản lý nợ phải thu, đánh giá tín nhiệm khách hàng

Giúp lãnh đạo kiểm soát tuân thủ quy trình tự động, tránh sai sót và gian lận

Lợi ích mà hệ thống ERP mang lại

Doanh nghiệp có sử dụng bao nhiêu phần mềm tiện ích đi nữa nhưng thiếu chức năng cốt lõi và phải sử dụng rời rạc nhiều phần mềm thì vẫn sẽ phải tiến đến hợp nhất lên ERP như các tập đoàn, công ty lớn đã trải qua.

Giải pháp lý tưởng để số hóa doanh nghiệp

Có mọi công cụ doanh nghiệp cần trên một hệ thống

Truy xuất, báo cáo số liệu tập trung, kịp thời và chính xác

Dữ liệu được ràng buộc, thừa kế giữa các phân hệ. Không phải nhập đi nhập lại các danh mục, chứng từ như khi dùng nhiều phần mềm.

Giảm chi phí triển khai, triển khai nhanh hơn so với việc dùng nhiều phần mềm khác nhau.

Giảm chi phí hoạt động, minh bạch thông tin quản trị

Các dự án ERP của Vtechcom

Chúng tôi luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng, để có một hệ thống ERP hoàn hảo với giá thành hợp lý nhất cho khách hàng