Dự án website Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng MHDI

Dự án website Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng MHDI

Vtechcom rất vinh dự được chọn là đối tác của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng trong việc xây dựng hệ thống website giới thiệu tổng công ty: mhdi.vn

Viết bài: adminquantri