6 lý do nên dùng phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp

6 lý do nên dùng phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp

 

Ngày nay, việc sử dụng phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp đã rất phổ biến trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam. Tuy nhiên, bạn đã thực sự hiểu vì sao doanh nghiệp của mình nên dùng ERP chưa?

 

1. Đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo các quy trình chặt chẽ

Có rất nhiều quy trình phức tạp thường xuyên gặp vấn đề thống nhất dữ liệu, thông tin được tính toán, lưu trữ bởi nhiều bộ phận khác nhau. Việc sử dụng phần mềm ERP quản lý thông tin đảm bảo những phức tạp trong đồng bộ hóa thông tin sẽ không còn nữa.

 

Những sai sót thông tin cơ bản, logic vô lý trong xử lý quy trình có thể được phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu bởi hệ thống. Giảm thiểu tối đa những công việc phí phạm thời gian mà không tạo ra giá trị cho công ty như: làm lại đơn hàng bị sai, làm lại báo cáo tài chính không hợp lý, kiểm kho lại do bất logic với bộ phận nhập hàng…

2. Chuyên môn hóa từng bộ phận

Hệ thống ERP được thiết kế sẵn có rất nhiều quy trình cần thiết để vận hành một doanh nghiệp chỉ trong một hệ thống thống nhất. Mỗi quy trình sẽ giúp những bộ phận như bán hàng, kế toán, nhân sự sẽ không bao giờ xung đột công việc với nhau và không phải phụ thuộc vào nhau để hoàn thành công việc của mình.

 

3. An toàn bảo mật thông tin

Đôi khi một báo cáo cần phải được thực hiện bởi nhiều bộ phận và nhiều nhân sự, quy trình truyền thống khiến phần lớn các thông tin vốn không cần thiết phải chia sẻ với người thực hiện bị tiết lộ và một nhân viên bộ phận cũng có thể nắm được toán bộ báo cáo của doanh nghiệp. Điều đó gây rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp. Một chiến lược kinh doanh của công ty sẽ bao gồm nhiệm vụ và thông tin của nhiều bộ phần, thông qua hệ thống ERP, mỗi bộ phần sẽ chỉ nhận được phần nhiệm vụ của riêng mình và chỉ có thể cung cấp được thông tin của riêng họ.

 

 

4. Loại bỏ hoàn toàn dữ liệu dư thừa

Một trong những vấn đề lớn nhất nếu dữ liệu không được lưu trữ tập trung đó chính là sự dư thừa dữ liệu, khiến cũng một thông tin được lưu trữ ở nhiều nơi và việc cập nhật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

 

3. An toàn bảo mật thông tin

Đôi khi một báo cáo cần phải được thực hiện bởi nhiều bộ phận và nhiều nhân sự, quy trình truyền thống khiến phần lớn các thông tin vốn không cần thiết phải chia sẻ với người thực hiện bị tiết lộ và một nhân viên bộ phận cũng có thể nắm được toán bộ báo cáo của doanh nghiệp. Điều đó gây rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp. Một chiến lược kinh doanh của công ty sẽ bao gồm nhiệm vụ và thông tin của nhiều bộ phần, thông qua hệ thống ERP, mỗi bộ phần sẽ chỉ nhận được phần nhiệm vụ của riêng mình và chỉ có thể cung cấp được thông tin của riêng họ.

 

4. Loại bỏ hoàn toàn dữ liệu dư thừa

Một trong những vấn đề lớn nhất nếu dữ liệu không được lưu trữ tập trung đó chính là sự dư thừa dữ liệu, khiến cũng một thông tin được lưu trữ ở nhiều nơi và việc cập nhật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nguồn: Misa